Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser.

Vi har i Køreskolen Allin & Amorsen vedtaget disse Handelsbetingelser.

1. Virksomhedsoplysninger

Firmaets navn er Køreskolen Allin & Amorsen– En del af Amorsen Group CVR. nr. 26 33 70 62

Ejer er Vivi Amorsen, Vipstjertvej 3, 8400 Ebeltoft, Danmark.

Du kan kontakte os på e-mail: allin-amorsen@live.dk

websidens navn er www.allin-amorsen.dk

Vores Privatlivsbeskyttelsespolitik kan du finde på vores webside: www.allin-amorsen.dk

2. Køb

Priserne på siden står i Danske Kroner og er inklusive moms.

Der kan benyttes Visa dankort, MasterCard og MobilePay i vores betalingsløsning.

Du betaler for dit køb umiddelbart ved bestillingen, når du booker en ledig plads på et hold, eller en ledig tid i vores bookingkalendere. Dit køb er bindende, når vi har modtaget og registreret betalingen.

Det vil ikke være muligt at booke en tid senere end 12 timer før lektionens start.

Når du har foretaget et køb, opfordre vi dig til at kontrollere, om det trukne beløb på din bankkonto er korrekt – særlig hvis der opstår tvivl, om et køb er gennemført f.eks. hvis der i forbindelse med køb via vores hjemmesides bookingkalender vises en fejlmelding inden kvitteringssiden.

3. Levering

Mødepligt til undervisning.

Du skal møde til teoriundervisning på det hold som du er tilmeldt. Du må ikke have mere end 4 lektioners fravær i et samlet teoriforløb. Det er bestemt ved Lov om køreuddannelse til bil – Kat. B kørekort. Se information på Retsinformations hjemmeside Kørekortbekendtgørelsen (retsinformation.dk)

Hvis du er fraværende mere end 4 lektioner, må du tilkøbe ekstra teori inden næste teoriundervisning, for at kunne følge holdet. Alternativt må du vente på at der bliver en plads på et hold, som du så kan fortsætte sammen med.

Når du har booket/aftalt en lektion i bil, skal du møde op til den tid du har booket, på det sted der er opgivet /aftalt ved bookingen. Hvis du selv har Ansøgning og/eller Lektionsplan, skal disse papirer medbringes.

Bliver du forhindret pga. sygdom eller andet, skal du melde afbud pr. sms /aflyse lektionen i bookingsystemet senest 24 timer før. Melder du ikke afbud i tide vil du blive faktureret den/de lektioner du skulle have kørt den dag. Hvis du pga. fravær kommer bagud med kørsel, så du ikke når at gennemfører kørslen inden den næste teori, afbrydes forløbet og du må flyttes til det næste ledige hold.

Køreskolen booker manøvrebane og køreteknisk anlæg, samt eventuelle instruktører på banerne, til et helt hold ad gangen. Bliver du forhindret i at deltage, eller kommer du for sent, eller har glemt Ansøgning og/eller lektionsplan, så du ikke kan deltage, vil køreskolen hjælpe dig med at booke en ny tid på anlægget. Du vil i så fald selv skulle sørge for at komme frem og tilbage til anlægget, og du kan blive pålagt en ny betaling for bane og instruktør, hvis anlægget opkræver ny betaling for dig.

Når du skal køre er det en forudsætning at du ikke er syg, ikke har drukket alkohol eller indtaget medicin eller andet, der gør at du ikke kan føre bilen på fuldt betryggende måde.

Når du har booket et Online kursus, deltager du via det link du har modtaget i din mail. Log gerne ind 5-10 minutter før det aftalte starttidspunkt, så du når at have styr på din egen lyd og billede.

4. Ansvar

Når du kører øvelseskørsel i køreskolens skolevogn, er din kørsel dækket af bilens ansvarsforsikring, hvis der opstår skade eller ulykke. Dog kan der være en selvrisiko forbundet med skaden.

Som Kursist bør du have tegnet en ulykkesforsikring, og det samme gælder for Kørelæreren eller Instruktøren. Det er ikke alle bilforsikringer der indeholder en førerpladsdækning.

Med hensyn til skader, opstået på et Køreteknisk Anlæg, er det Anlæggets handelsbetingelser der er gældende der. Vær opmærksom på at der kan være en selvrisiko forbundet med skader.

5. Fortrydelsesret.

Der gælder ingen fortrydelsesret for købet af kurset, som er booket på et bestemt sted, på en bestemt dato og på et bestemt tidspunkt jf. forbrugeraftalelovens § 18 stk. 2 nr. 4 og 12, og du kan ikke forvente at få refunderet din betaling for kurset.  

6. Reklamationsret og klagemuligheder

Der er ikke reklamationsret på dit køb af kurset, som er booket på et bestemt sted, på en bestemt dato og på et bestemt tidspunkt jf. forbrugeraftalelovens § 18 stk. 2 nr. 4 og 12, og du kan ikke forvente at få refunderet din betaling for kurset.  *dog se Aflysning og regler for tilbagebetaling længere nede …

Du er i din gode ret til at klage, hvis ikke du syntes at du har fået det, du er blevet lovet. Hvis du ønsker at indsende en klage, sender du os en mail på allin-amorsen@live.dk. Vi vil behandle og besvare din henvendelse så hurtigt som muligt.

7. Aflysning og regler for tilbagebetaling.

Du kan aflyse din en kørelektion indtil 24 timer før, uden at skulle betale for lektionen.

Du kan aflyse din deltagelse på et hold indtil 14 dage før holdstart, uden at skulle betale for deltagelse på holdet.

Du kan altid afbryde dit forløb i køreskolen.

Ønsker du at afbryde dit forløb i køreskolen, vil du få eventuel forudbetaling retur, fratrukket betaling for teoriundervisning og administration, samt undervisningsmaterialer, prøvegebyrer og eventuelle banegebyrer der på dine vegne er blevet forudbetalt eller købt af køreskolen.

Hvis køreskolen må aflyse, fordi vi eller vores samarbejdspartnere ikke kan gennemføre kurset, vil vi kontakte dig hurtigst muligt, via dine kontaktoplysninger opgivet ved din booking. Har du forudbetalt, føres pengene naturligvis tilbage til din konto i køreskolen.

Aflysninger kan efter omstændighederne ske helt op til kursets start. Aflysninger kan f.eks. forekomme pga. sygdom eller tekniske problemstillinger.

Betalingen for kurserne refunderes dog ikke hvis aflysningen skyldes force majeure, eller hvis aflysningen sker for at sikre vores deltageres og vores ansattes sikkerhed, og vi vurderer, at hensynet til sikkerheden ikke kan varetages forsvarligt på anden måde end ved aflysning.

8. Ansvarsbegrænsninger

Vi påtager os ikke ansvaret for det indirekte tab, som du måtte have i forbindelse med, at vi må aflyse. Vi er derfor ikke ansvarlige for f.eks. udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, rejse eller ophold, som du måtte have afholdt i forbindelse med deltagelse i timen/kurset hos os.

9. Databehandling

Se vores Privatlivsbeskyttelsespolitik på www.allin-amorsen.dk

10. Kontakt

Send os en mail på: allin-amorsen@live.dk

11. Opdatering af Handelsbetingelser.

Vi opdaterer løbende vore Handelsbetingelser, f.eks. som følge af nye forretningsmodeller, tekniske ændringer, eller nye love og regler på området. De til enhver tid gældende handelsbetingelser er tilgængelige her på vores hjemmeside.