Dato/tid

Pladser tilbage

Holdnavn

Tilmelding

25/08/2024
08:00 - 16:00
10 Førstehjælp til kørekort 25. august
Tilmeld »
13/10/2024
08:00 - 16:00
10 Førstehjælp til kørekort 13. oktober 2024
Tilmeld »

Førstehjælp til kørekort til bil.

Når du tager kørekort 1. gang skal du deltage i et 8 timers kursus i Færdselsrelateret førstehjælp. Hvis du i forvejen har kørekort til traktor eller motorcykel skal du derfor ikke deltage i førstehjælpskurset.

Kurset skal være gennemført før kørelæreren kan aflevere din Ansøgning om kørekort til godkendelse hos Borgerservice.

Du kan godt deltage i førstehjælpskurset inden du starter på teoriforløb i køreskolen – dit kursus må dog højst være 1 år gammelt, når din Ansøgning indleveres.

Hvis du har et kursusbevis fra et 8 timers kursus i Færdselsrelateret Førstehjælp for unge knallertførere, der ikke er over 1 år gammelt, kan du bruge det kursusbevis. Du skal medbringe det i køreskolen på 1. teoriaften.

Jeg afholder løbende Førstehjælpskurser til Kørekort i Ebeltoft, i køreskolens teorilokale. Se datoen for næste kursus her og find et Førstehjælpskursus der passer dig. Tilmelding er nødvendig.

Medbring mad og drikke og kom i afslappet tøj.

Førstehjælpskursus er obligatorisk til kørekort, men fordi det er obligatorisk, behøver det ikke være kedeligt …

Jeg prioriterer et spændende og lærerigt kursus, krydret med aktiviteter og viden om førstehjælp.

Bliv klar til at hjælpe når ulykken sker …
Og få dit bevis for deltagelse i førstehjælpskurset til kørekort …

Du vil få lejlighed til at reflektere over de hyppigste årsager til at personer bliver dræbt eller kommer alvorligt til skade i trafikken, og hvilke forebyggende tiltag du selv kan gøre.

Du lærer at handle hensigtsmæssigt på et ulykkessted, efter førstehjælpens hovedpunkter. Skabe sikkerhed, tilkalde hjælp, yde førstehjælp, samt hvordan du laver en god overlevering til det professionelle redningsmandskab når de kommer frem til stedet.

Du vil i løbet af kurset få øvelse i at yde førstehjælp til tilskadekomne, i at yde psykisk førstehjælp, og i at håndtere bevidstløse personer, med eller uden normal vejrtrækning.

Vi vil træne at yde Hjerte-Lunge-Redning, uden og med brug af en Hjertestarter (AED) samt få viden om symptomer på Hjertestop og Stroke.

Kurset vil være med et minimum af teori, med fokus på praksisnære øvelser, deltagerreflektion og træning i at yde førstehjælp.

Førstehjælp:

Førstehjælp