En køreprøve består af en teoriprøve og en praktisk prøve.

Du kan komme til teoriprøve:

når den obligatoriske teoriundervisning er afsluttet og du har kørt mindst 14 af de 16 obligatoriske lektioner i skolevognen. Vi vil som minimum have øvet os på 3 teoriprøver under teoriundervisningen, og derud over har du adgang til selv at øve med din online adgang til teoribog og teoriprøver. Det er ret vigtigt at du får øvet dig en del inden teoriprøven.

Du kan komme til praktisk prøve når de sidste forudsætninger er opfyldt:

Du skal som minimum have kørt de sidste 2 obligatoriske kørelektioner, du har været på kursus på køreteknisk anlæg, din teoriprøve er bestået og når jeg som kørelærer vurderer at du er klar og vil kunne bestå en praktisk prøve.
Det vil sige at du skal kunne betjene bilen korrekt og køre sikkert rundt i trafikken uden hjælp fra mig.
Jeg går ikke så højt op i om du eventuelt går i stå en gang eller to, medmindre det sker på et sted hvor der kan opstå en farlig situation. Men jeg går op i at du behersker bilen, orientere dig godt, placere dig rigtigt, husker at give tegn, overholder din vigepligt, overholder fartgrænserne og kører efter forholdene og de øvrige trafikanter.

*Ud over det skal du læse op på kontrolstoffet, så du kan vise og forklare den sagkyndige, hvordan du kontrollere at f.eks. bilens driftsbremse virker som den skal.

Du skal kunne følgende til praktisk køreprøve.

Førerens og ejerens ansvar:
* Ejeren eller den registrerede bruger har ansvaret for at bilen er i lovlig stand, og føreren har ansvaret for, at bilen er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
* Føreren skal hele tiden være opmærksom på, at bilen er i orden, og især at styreapparat, bremser, lygter og horn, fungerer sikkert og efter lovens krav.
( ved kørsel med påhængskøretøj skal du sikre dig at tilkoblingen er forsvarlig).
Du skal kunne udpege følgende betjeningsudstyr:
* Kontakt til ratlås, tænding, elektrisk starter, rudevisker og – vasker, horn, lygter, blæser, el-bagrude.
* Kontakt til positionslys, fjernlys, nærlys, blinklygter og havariblink.
* Pedal til kobling, speeder og bremse.
* Gearstang og herunder gearenes placering samt parkeringsbremsegreb (håndbremsegreb) og rat.
* Sikkerhedsselens fastgørelsespunkt og lås.
Du skal kunne aflæse og forstå betydningen af følgende instrumenter og kontrollys:
* Speedometer og temperaturmåler.
* Kontrollampe for olietryk, elektrisk strøm, dørlukning, lys i lygter, herunder blinklys, parkeringsbremse, ABS-bremser og eventuelt kontrollys for Airbags samt for fejl i bremsesystemet.
Styreapparatet:
Der må ikke på grund af slid eller lignende forekomme væsentligt slør i styreapparatet som helhed eller i dets enkelte dele.
Ved kørsel med lav hastighed skal rattet let kunne drejes fra side til side uden at møde ujævn modstand eller fremkalde mislyde.
Du skal kunne kontrollere følgende ved styreapparatet:
* Der må normalt ikke være ratslør. Dette kontrolleres ved at hjulene straks følger rattets bevægelse ( i bil med servostyring foretages kontrollen med startet motor – f.eks. i skolevognen)
* Væskestanden i en eventuel servobeholder skal følge bilfabrikantens forskrifter: Det kontrolleres enten ved at væskestanden er mellem min. og max. mærket i servovæskebeholderen (i motorrummet) eller ved at kontrollampe herfor ikke er tændt.
(Ang. Skolevognen: bilen har elektronisk servostyring – der er ingen servovæskebeholder i den)
Bremsesystemet:
Du skal kunne kontrollere følgende ved driftsbremsen:
* Bremsepedalen må ikke kunne trædes i bund når der trædes hårdt på pedalen. Pedalvandringen er i øvrigt afhængig af bilfabrikatet.
* Bremsepedalen må ikke synke, mens den holdes nedtrådt ved konstant tryk. (lav kontrollen med startet motor
* Ved bremser med vakuumforstærker skal bremsepedalen (efter trykudligning) dog synke et lille stykke under din fod, mens pedalen holdes nedtrådt og motoren derpå startes.
(husk at pumpe pedalen 4 – 5 gange inden du træder pedalen ned og starter motoren)
* Væskestanden i bremsevæskebeholderen skal være mellem min. og max. mærket. Og kontrollampen for bremserne må ikke være tændt.
Motor og udstødningssystem:  Du skal kunne kontrollere følgende:
* Motoren må ikke udvikle unødig røg og støj.
* Motoren må ikke være tilsølet af udsivende olie.
* Udstødningssystemet skal være tæt og sidde fast.
* Motorolie skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde, aflæst på oliepindens min. og max. mærker eller efter instruktionsbogens anvisninger.
* Kølevæske skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde bedømt efter instruktionsbogens anvisninger.
dvs. mellem min. og max. mærket.
Bærende dele: Du skal kunne kontrollere følgende:
* Dæk skal have mindst 1,6 mm. dybde i hovedmønstret på alle hjul, eventuelt bedømt ved slidindikatorer. (TWI)
* Støddæmpere skal være virksomme ved alle hjul, bedømt ved at bilen straks går til ro efter kraftig påvirkning.
(tryk med hele din vægt på bilen over hvert hjul – bilen må vippe én gang op/ned og skal så falde til ro)
Lygter, reflekser og horn:
Du skal kunne kontrollere følgende ved lygter, reflekser og horn:
* Alle lygter og reflekser skal være hele og rene, og alle lygter skal kunne lyse
* Lygter i et lygtepar skal have ens farve og lysstyrke
* Nærlyset må ikke blænde – bedømt på at lyset fra nærlyslygten falder 1 cm. pr. meter.
* Stoplygterne skal lyse væsentligt kraftigere end baglygterne, når der trædes på bremsepedalen
* Blinklygterne skal blinke med gult lys, der tydeligt kan ses i sollys.
* Haveriblinket skal kunne tænde alle blinklygter samtidig.
* Nummerpladelygter skal have hvidt lys, der kan belyse den bagerste nummerplade.
* Hornet skal have en klar, konstant tone. (enten DYT eller BÅT – ikke med melodi…..)
Særligt udstyr:
* Du skal kunne kontrollere følgende ved særligt udstyr:
  Sprinklervæske skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde.
  Evt.  Marker huskelisten og print den ud.