Små hold

Det er vigtigt at du som elev får de bedste muligheder for at blive en god bilist, der kan færdes sikkert rundt i trafikken. Jeg har derfor forholdsvis små hold, for at sikre mig at du som elev, kan føle dig set og hørt og mødt !

Når du tager kørekort første gang, vil du et langt stykke hen ad vejen, følges med det hold du starter med. Efter en eller to gange teori, kommer du på lukket øvelsesplads – Manøvrebane. Derefter skal vi efter hver teoriundervisning ud i skolevognen, for at øve det vi har gennemgået i teorien. Til slut skal du på Køreteknisk anlæg, for at øve dig i at styre og bremse optimalt, på både tør og glat vej.

Din undervisning til Bil kørekort skal som minimum indeholde:

4 lektioner på manøvrebane (kravlegård)

29 lektioner i teori

4 lektioner på køreteknisk anlæg (glatbane og køreteknik)

16 lektioner i skolevognen i kørsel på vej

*1 lektion er 45 minutter​

Det er dog helt normalt at de fleste vil have behov for yderligere lektioner i kørsel på vej inden de er klar til at bestå køreprøven, og komme ud og køre i trafikken på egen hånd.

Undervisningsforløbet

Det er vigtigt at du deltager i undervisningen. Under hele forløbet må du højst være fraværende i 4 teori lektioner (det svarer til en aftens teori undervisning.)

Førstehjælp

Det er obligatorisk at alle der tager kørekort for første gang, skal have deltaget i et 8 timers færdselsrelateret førstehjælps kursus. Kurset skal være gennemført inden der kan bestilles køreprøve til dig.

Hvis du i forvejen har kørekort til traktor eller motorcykel skal du ikke deltage i førstehjælpskurset.

Køreskolen afholder kurser i Ebeltoft når vi starter hold op.

I tvivl om du skal vælge at tage kørekort med automatgear?

Køreskolen også mulighed for at tilbyde kørekort til Bil med automatgear i vores Tesla– en ren elbil

Når du vælger at tage kørekort med automatgear, vil du få en kode 78 i dit kørekort, der betyder at du kun må køre i bil med automatgear.

Hvis du senere beslutter dig for at du gerne vil have lov at køre i en bil med manuelt gear, skal du blot bestå en praktisk køreprøve i en skolevogn med manuelt gear.

Fjernelse af kode 78

Der er ikke krav om et mindste antal timer inden den praktiske prøve for at få fjernet kode 78
Der er altså ikke noget krav om hvor meget undervisning du skal have gennemført inden du går til prøven, når du i forvejen har et kørekort til bil med automatgear.
Formålet med prøven er blot at sikre sig at du har lært at betjene en bil med manuelt gear, så du stadig kan køre sikkert i trafikken. Når du har bestået prøven bliver kode 78 fjernet fra dit kørekort.

Du vil måske under din køreuddannelse også have kørt med manuelt gear, da undervisningen på manøvrebane, ofte foregår i biler med manuelt gear. Du kender altså lidt til det i forvejen. Når du har kørt i en periode, vil du være vant til at bevæge dig rundt i trafikken og har bedre overskud til også at koncentrere dig om at lære at betjene kobling og gear under din kørsel.
Umiddelbart tænker jeg at 2-6 kørelektioner vil kunne være nok, men det er jo ikke for alvor prøvet af i så stort et omfang at vi kan lave statistik på det.

Automatgear vil være oplagt for:

Dig der tænker at du vil have lettere ved at lære at køre sikkert i trafikken, hvis du ikke samtidigt skal lære at betjene kobling og gear, og at du altid kan tage nogle køretimer og gå til en praktisk køreprøve for at få kode 78 fjernet senere, hvis du får brug for det.

Dig der vil få dine første år som bilist i Mors eller Fars bil med automatgear. – ca. 20 % af ulykkerne i dag sker i en bil med automatgear –

Dig der er meget miljøbevidst og tænker at du aldrig vil købe en bil der bruger fossile brændstoffer.– alle elbiler er med automatgear.

Dig der af fysiske grunde vil have svært ved at betjene en bil med manuelt gear.

Det koster ikke ekstra:

Jeg har valgt ikke at tage ekstra betaling for undervisning i automatgear.

Øvelseskørsel i Tesla vil som udgangspunkt med start og slut i Grenå, med undtagelse af øvelse i mørkekørsel, hvor vi starter og slutter i Ebeltoft.

Uanset om du vælger at tage din køreuddannelse i bil med automatgear eller med manuelt gear, glæder jeg mig til at se dig i køreskolen 😊

Bedste hilsner Vivi

Hvis du har fået kørselsforbud, skal du aflevere dit kørekort til politiet, sammen med en ny Ansøgning om at erhverve kørekort, vedlagt et vellignende foto, der lever op til de nyeste retningslinjer for foto til kørekort.

Du kan udfylde ansøgningen på Borgerservice, husk at medbringe nyt foto til kørekort og Sundhedskort (Sygesikringsbevis). Send ansøgning og kørekort til politiet.

Du kan først få dit kørekort tilbage, når du har gennemgået Særlig Køreundervisning og bestået en kontrollerende køreprøve. Den særlige køreundervisning kan ikke påbegyndes, før der foreligger en endelig afgørelse om kørselsforbud.

ANT kursus

Skyldes kørselsforbuddet spirituskørsel, skal du i stedet for særlig køreundervisning gennemgå et Alkohol og Trafik-kursus.
Du kan påbegynde Særlig Køreundervisning eller ANT kursus når du har modtaget den godkendte Ansøgning retur fra politiet. Ansøgningen og eventuelt ANT kursusbevis skal medbringes når du starter i køreskolen.
Hvis der IKKE er krav om Særlig Køreundervisning, kan du benytte de tilbud vi har til kontrollerende køreprøve, hvis du har behov for at repetere teorien inden du går til teoriprøve.
Find et ANT Kursus hos Region Midtjylland på https://atrm.plan2learn.dk eller ring på tlf. 78 47 60 11

Særlig Køreundervisning

Hvis du har fået kørselsforbud, skal du gennemføre Særlig Køreundervisning hos en godkendt kørelærer, inden du går til den kontrollerende køreprøve.
Undervisningen skal omfatte mindst 8 lektioner af 45 minutter i teorilokale og mindst 8 lektioner af 45 minutter i skolevogn. Opvarmningslektion inden køreprøven må ikke være en af de 8 lektioner.
Undervisningen skal strække sig over mindst 8 undervisningsdage.
Tilmelding til Særlig Køreundervisning:

Se pris på prislisten

Du kan tilmelde dig Særlig Køreundervisning på https://gondrive.com/100/register

Har du brug for yderligere oplysninger så send mig en mail på allin-amorsen@live.dk

Er dit kørekort blevet frakendt?

Generhvervelse af Kørekort eller Kontrollerende Køreprøve efter betinget frakendelse:

Har du mistet dit kørekort, eller skal du til en kontrollerende køreprøve, skal du bestå en teoriprøve og en praktisk køreprøve for at få -eller beholde dit kørekort.

Kontrollerende køreprøve:

Ved en kontrollerende køreprøve har du stadig dit kørekort og det er derfor vigtigt at du består teori – og praktisk prøve første gang. Dumper du teoriprøven eller den praktiske prøve inddrager politiet dit kørekort, og du kan derfor ikke køre bil før du har bestået begge prøver. Består du ikke i senest 2. forsøg skal du generhverve alle kategorier du havde kørekort til.
Fristen for at aflægge den kontrollerende køreprøve er normalt 6 måneder fra Politiets indkaldelse.

Ansøgning om kontrollerende køreprøve
Udfyldes på Borgerservice; medbring politiets brev med din tidsfrist, kørekort eller pas samt sundhedskort (Sygesikringsbevis). Ved samme lejlighed betaler du prøvegebyret til Færdselsstyrelsen.

Generhvervelse:

Skal du generhverve dit kørekort kan du tidligst gå til teoriprøven 3 måneder før frakendelsestidens udløb og til den praktiske prøve 1 måned før udløb.
Er forseelsen på grund af spirituskørsel skal du gennemføre et ANT kursus (alkohol, narko og trafikkursus) hos Regionerne, inden du kan tilmeldes teori/praktisk prøve.
Du kan tidligst deltage på ANT kursus 3 måneder før frakendelsestidens udløb, og kursusbeviset må ikke være over 1 år gammelt, når du går til kontrollerende køreprøve.
Find ANT Kursus hos Region Midtjylland på https://atrm.plan2learn.dk eller ring på tlf. 78 47 60 11

Ansøgning om generhvervelse af kørekort
Udfyldes på Borgerservice; medbring et foto til kørekort, samt et gyldigt pas samt sundhedskort (Sygesikringsbevis).
Hvis der er krav om ANT kursus skal du medbringe dit kursus bevis for gennemført ANT kursus.

Når du får brev fra politiet om at du nu kan generhverve kørekortet, tager du brevet og Ansøgningen med til Borgerservice, så de der kan se at politiet nu har godkendt dig.
Bestil en teoriprøve og betal prøvegebyret på borgerservice

Køreskolen har 2 forskellige tilbud til dig der skal aflægge en kontrollerende køreprøve eller skal generhverve dit kørekort

Generhverv 1
Du er næsten selvkørende – Vi hjælper med det praktiske

4 måneders adgang til online teoribog og teoriprøver, så du kan øve dig
1 evaluerende kørelektion i skolevognen
1 opvarmningslektion inden den praktiske køreprøve i skolevognen
Leje af skolevognen til køreprøven

Generhverv 2
Du har brug for at deltage i teoriundervisning på et hold – Vi hjælper med det praktiske

Teoriforløb til generhverv
4 måneders adgang til online teoribog og teoriprøver, så du kan øve dig
1 evaluerende kørelektion i skolevognen
1 opvarmningslektion inden den praktiske køreprøve i skolevognen
Leje af skolevognen til køreprøven

Priser se prislisten og Andre udgifter ved Generhverv

Du kan tilmelde dig til Køreskolen på https://gondrive.com/100/register

Når du tager kørekort 1. gang skal du deltage i et 8 timers kursus i Færdselsrelateret førstehjælp. Hvis du i forvejen har kørekort til traktor eller motorcykel skal du derfor ikke deltage i førstehjælpskurset.

Kurset skal være gennemført før kørelæreren kan aflevere din Ansøgning om kørekort til godkendelse hos Borgerservice.

Du kan godt deltage i førstehjælpskurset inden du starter på teoriforløb i køreskolen – dit kursus må dog højst være 1 år gammelt, når din Ansøgning indleveres.

Hvis du har et kursusbevis fra et 8 timers kursus i Færdselsrelateret Førstehjælp for unge knallertførere, der ikke er over 1 år gammelt, kan du bruge det kursusbevis. Du skal medbringe det i køreskolen på 1. teoriaften.

Jeg afholder løbende Førstehjælpskurser til Kørekort i Ebeltoft, i køreskolens teorilokale. Se datoen for næste kursus under “SE HOLD” på hjemmesiden, og find et Førstehjælpskursus der passer dig. Tilmelding er nødvendig.

Medbring mad og drikke og kom i afslappet tøj.

Førstehjælpskursus er obligatorisk til kørekort, men fordi det er obligatorisk, behøver det ikke være kedeligt …

Jeg prioriterer et spændende og lærerigt kursus, krydret med aktiviteter og viden om førstehjælp.

Bliv klar til at hjælpe når ulykken sker …
Og få dit bevis for deltagelse i førstehjælpskurset til kørekort …

Du vil få lejlighed til at reflektere over de hyppigste årsager til at personer bliver dræbt eller kommer alvorligt til skade i trafikken, og hvilke forebyggende tiltag du selv kan gøre.

Du lærer at handle hensigtsmæssigt på et ulykkessted, efter førstehjælpens hovedpunkter. Skabe sikkerhed, tilkalde hjælp, yde førstehjælp, samt hvordan du laver en god overlevering til det professionelle redningsmandskab når de kommer frem til stedet.

Du vil i løbet af kurset få øvelse i at yde førstehjælp til tilskadekomne, i at yde psykisk førstehjælp, og i at håndtere bevidstløse personer, med eller uden normal vejrtrækning.

Vi vil træne at yde Hjerte-Lunge-Redning, uden og med brug af en Hjertestarter (AED) samt få viden om symptomer på Hjertestop og Stroke.

Kurset vil være med et minimum af teori, med fokus på praksisnære øvelser, deltagerreflektion og træning i at yde førstehjælp.

Som noget nyt tilbyder jeg Coaching forløb for dig der allerede har et kørekort, men er bange for at køre bil og derfor helt eller delvist undgår at skulle køre selv.

For dig der er bange for at køre bil:

For dig der er bange for at køre bil, er der en mulighed for at komme til at køre igen.
Der er faktisk mange der har et problematisk forhold til det at køre bil.
Det er meget besværligt i en moderne dagligdag hele tiden at skulle tilrettelægge alt efter offentlig transport, at undgå tæt trafik, kørsel i mørke eller være afhængig af hvornår andre har tid til at køre dig.

Hvad er Coaching:

Coaching er ikke terapi, vi arbejder ikke terapeutisk og vi arbejder ikke med fortiden.

Coaching er spørgeteknikker og andre værktøjer, som jeg bruger til at hjælpe dig.

I coaching vil vi arbejde med hvad der er vigtigt for dig nu og fremadrettet. Jeg giver dig muligheden for at få øje på de tanker og overbevisninger du har omkring at køre bil.

Målet er at du bliver i stand til at arbejde med angsten, så den ikke får lov til på ubehagelig vis at spænde ben for dig. At du får hjælp til at lave din personlige strategi for, hvordan du kan nå dit ønskede mål.

Det kræver selvfølgelig også noget af dig. Jeg kan give dig indsigt og værktøjer, men du skal have viljen og lysten til forandring, sætte tid af til det og gøre dit hjemmearbejde undervejs.

Som Coach har jeg tavshedspligt og alt hvad der bliver sagt forbliver imellem os.

Mine professionelle forudsætninger:

Jeg er Certificeret Life og Business Coach fra Manning Inspirer, Stress Coach fra Stressmentor, Master Coach fra Sofia Manning og Stress Mastercoach fra Sofia Manning.

– Og så er jeg en ret erfaren kørelærer – så hvis du føler behov for at blive mere fortrolig med en bil igen, kan du købe kørelektioner med mig efter behov.

Send mig en mail:

Send mig en mail på allin-amorsen@live.dk der kort beskriver det du gerne vil have hjælp til, så ringer jeg dig op så vi kan få en snak om det.

Venlig hilsen Vivi